Izviđački Odred ``24. novembar``

Izviđački Odred ”24. novembar” je formiran 17. aprila 1975. godine i od tada aktivno djeluje na polju vaspitanja mladih generacija i nosilac je mnogih značajnih aktivnosti na planu okupljanja mladih iz cijele zemlje. U godinama koje su za nama odred je zauzimao značajno mjesto u životu mladih Bara. Da podsjetimo izviđačka organizacija je bila jedna od najznačajnijih i najbrojnijih organizacija u Jugoslaviji i kao takva imala je veliku podršku države.

Odred je sada kolektivni član Saveza izviđača Crne Gore i Svjetske Skautske Organizacije WOSM

Odred je učesatvovao u mnogim akcijama saveznog karaktera, kao što su marševi, višeboji, razne smotre, škole i kursevi i još mnogo drugih takmičenja, na kojima je postizao dobre rezultate.

Za uspješan rad odred je dobio najveće opštinsko priznanje – Nagradu oslobođenja Bara.
Dobitnik je najvećeg izviđačkog odlikovanja Zlatni javorov list i zvanja – Odred partizan i Odred lavova.

Dobitnici smo zlatnog krsta od Crvenog krsta Crne Gore kao i Plakete Saveza udruženja Boraca i antifašista Crne gore za doprinos razvoju antifašizma.

Značaj ovakvog organizovanja mladih došao je do izražaja za vrijeme zemljotresa i raznih drugih elementarnih nepogoda – poplava i sniježnog nevremena, jer su izviđači kao jedna uređena i dobro organizovana grupacija mogli da se brzo angažuju i disciplinovano izvršavaju sve zadatke. To je jedan od razloga što su izviđači ušli u sastav Specijalizovanih jedinica za zaštitu i spašavanje na nivou države.

Današnje aktivnosti izviđača su u poređenju sa nekadašnjim znatno drugačije, i mi se trudimo da pratimo sve preporuke Svjetske skautske porodice, naravno ne mijenjajući specifičnosti naše organizacije.

Najznačajnije aktivnosti su, rad sa mladima, redovno školovanje kadra kroz vodne škole, seminare, izlete, logorovanja i smotre.Osnovni prioritet naše organizacije je neformalno obrazovanje mladih, gdje naši članovi kroz razne vidove obrazovanja stiču nova znanja i vještine, koje nisu zastupljene u redovnom obrazovanju. U više navrata organizovali smo seminare, tribine, radionice gdje su mladi iskazivali svoje kreativne sposobnosti, realizovali brojne antistres programe, partnerski realizovali brojne projekte kojima su obuhvaćene pored ostalh vulnerabilne grupe – lica sa invaliditetom, lica sa posebnim potrebama, stari, izbjeglice, interno raseljeni, romi i drugi.

Izviđački odred „24 novembar“ sarađuje sa svim osnovnim i srednjim školama u Baru, Crvenim Krstom, Centrom za socijalni rad, Radio Barom i ostalim medijskim kućama u našoj opštini i svim aktivnim NVO u Baru. Sa lokalnim, NVO „Adria“, NVO „Povjerenje“, NVO „Mediteranski centar fotografije“, NVO „Soletiko“, NVO „Bubulj“, NVO „Svetionik“ NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama, “ KUD „Jedinstvo“ i „Rumija“,
Naš odred je jedan od najaktivnijih odreda u zemlji, i nosioc je mnogih značajnijih aktivnosti u Savezu izviđača Crne Gore. Takođe se možemo pohvaliti sa saradnjom sa Mornaricom Crne GORE I Ministarstvom unutrašnjih poslova Sektorom zaštite.

Pored redovnih aktivnosti, u okviru Saveza , sa ponosom ističemo naše međunarodne aktivnosti.

Saradnja sa Skautima iz Njemačke –Bavarske, sa njima svake godine realizujemo zajedničke prijekte u Crnoj Gori ili Njemačkoj. Zatim akcija“Staze sjećanja“ koja se realizuje u saradnji sa Istorijskim institutom u Peruđi – Italija. Cilj ove akcije je upoznavanje mladih sa istorijom i čuvanje sjećanja na ovaj značajni dio istorije naših naroda. Pokrovitelj ove akcije pored Instituta je i Opština Bar.

Pored ovih međunarodnih aktivnosti moramo napomenuti i dugogodišnju saradnju sa Izviđačima Makedonije sa kojima realizujemo brojne projekte.

Jedan od naših najznačajnijih projekata kojeg smo realizovali je projekat “Izviđači u školama “ To je bio pilot projekat u okviru realizacije Nacionalnog plana akcije za mlade, i projekta “ Bar po mjeri djeteta“ koji realizujemo sa Opštiniom Bar.

Tokom ove godine realizovane su brojne aktivnosti. Učestvovali smo na svim akcijama koje su organizovali Odredi u Crnoj Gori kao i akcije koje je organizovao Savez izviđača Crne Gore. Naš odred je jedna od najaktivnijih i nabrojnijih organizacija koja okuplja mlade u Crnoj Gori, sa dobro obučenim instruktorskim kadrom. Sve je to uticalo da nam Savez izvidjača 2014. godine povjeri da budemo domaćini V smotre Saveza izviđača Crne Gore, na kojoj je uzelo učešće oko 800 izviđača iz jedanaest zemalja.

Povodom 40 godina godina postojanja našeg odreda 2015.godine, smo od Saveza izviđača Crne Gore dobili smo Plaketu SICG.

Nakon malih kadrovskih problema uspjeli smo da očuvamo odred od propadanja konsolidujemo redove i nastavimo sa istim elanom na realizaciji planiranih aktivnosti.

Naš cilj je da u godinama koje su pred nama širimo misiju izviđaštva i skautizma.