EKOLOŠKI DESANT NA BIGOVICU

Kao i svake godine članovi Izviđačkog odreda “24.novembar” s  u realizovali tradicionalnu akciju “Ekološki desant na Bigovicu”. Nakon pripreme logora koji su uradili stariji izviđači, priprema terena, postavljanje šatora i druge aktivnosti koje su potrebne da se više dana boravi u prirodi, mlađi izviđači su izveli marš od Topolice do logorske prostorije koja se nalazila na…